top of page

אודות החברה

אודות

אודות

א.ש. שרותי מחקר בע"מ חלוצה בביצוע מדידות חדשניות למזהמי אוויר שונים דוגמת מדידות כספית בארובה, חלקיקים בריכוזים נמוכים, וחישה מרחוק (OP-FTIR). רבות מהשיטות המשמשות היום לניטור איכות אוויר בארובות, יובאו לארץ באופן ראשוני על ידי החברה.

א.ש. שרותי מחקר בע"מ מצוידת בכל הציוד הנדרש על פי מיטב הטכנולוגיה הקיימת המבטיח תוצאות מדידות מדויקות ביותר. הדגימות ממדידות החברה מועברות לאנליזה במעבדות אנליטיות המובילות בתחומן בארץ ובעולם.

 

משרדי החברה ממוקמים בהרי ירושלים והבדיקות מבוצעות בכל רחבי הארץ. בין לקוחותינו נמנים מפעלי תעשייה, חברות ייעוץ סביבתי, לקוחות פרטיים, המשרד להגנת הסביבה, מועצות מקומיות ואיגודי ערים.

כיום החברה עובדת  בבלעדיות עם המשרד להגנת הסביבה.

א.ש. שרותי מחקר בע"מ היא חברה עצמאית למדידות איכות אוויר המבוססת על גרעין משפחתי ופועלת החל משנת 1991. החברה נוסדה על ידי איתן שפיצר ז"ל ומאז פטירתו מנוהלת על ידי אחיו גלעד ויאיר שפיצר, תוך המשך דרכו ומימוש חזונו. צוות החברה נבחר בקפידה ומורכב מאקדמאים בעלי הכשרה והסמכה לבדיקות איכות אוויר. החברה גאה באיכות עבודתה ובחוות הדעת שלה המאופיינת במקצועיות חסרת פניות.

א.ש. שרותי מחקר בע"מ מספקת שרותי מדידה מגוונים בתחום ניטור האוויר ממקורות מוקדיים (ארובות וצנרת תעשייתית) ובלתי מוקדיים (סביבה ואוויר פתוח).  שרותי החברה כוללים גם בדיקת תקינות ארובות, חוות דעת סביבתיות, בדיקות ריח ואבטחת איכות של מערכות מדידה אוטומטיות (ניטור רציף).

החברה נמצאת בקשר ישיר עם יועצים בכירים בסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (US-EPA), חברות מובילות בעולם לניטור איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה ועוד. עובדי החברה משתתפים בכנסים מקצועיים, ימי עיון והכשרה בארץ ובחו"ל.

ניסיון החברה

לא.ש. שרותי מחקר בע"מ ניסיון של כ-30 שנה בביצוע מדידות איכות אוויר בארובות, בצנרת תעשייתית, בסביבה ובאוויר פתוח. עם רשימת לקוחותינו נמנים מפעלי תעשייה, חברות ייעוץ סביבתי, לקוחות פרטיים, מועצות מקומיות ואיגודי ערים. בשנים האחרונות החברה עובדת בבלעדיות עם המשרד להגנת הסביבה.  צוות החברה נבחר בקפידה ומורכב מאקדמאים בעלי הכשרה והסמכה לבדיקות איכות אוויר. 

chimney.jpg
נסיון החברה

הסמכות ואישורים

א.ש. שרותי מחקר בע"מ מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן 17025-ISO לדגימות אוויר סביבתיות ומוקדיות. המדידות מבוצעות על פי שיטות רשמיות של הסוכנות האמריקאית הפדרלית לאיכות הסביבה (US-EPA) ותקן ישראלי 5097. חברה בארגון הדוגמים האמריקאי ה-SES.

א.ש. שרותי מחקר בע"מ מוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע בדיקות ארובה וסביבה ומשמשת כזרוע הביצוע של המשרד לבדיקות הפתע במפעלים ובסביבה, החל מתחילת ביצוע המדידות ע"י המשרד. 

logo_environment Department.png
ses.png
isac_logo.jpg
הסמכות ואישורים
הצוות

צוות החברה

bottom of page