top of page
ic_hisha_mirahk copy 2.png

בדיקות סביבתיות

חברת א.ש שרותי מחקר בע"מ מוסמכת לבצע ניטור ובדיקות מעבדה באוויר פתוח לפי שיטות רשמיות המקובלות על המשרד להגנת הסביבה (US-EPA, MASA ועוד) בהתאם לתקנים של חוק אוויר נקי, ודרישות המשרד להגנת הסביבה.

העבודה מבוצעת עם מיטב הציוד והטכנולוגיה הקיימת בארץ ובעולם ובאמצעות צוות מיומן ומוסמך.

לחברת א.ש שרותי מחקר בע"מ ניסיון של 30 שנה בביצוע בדיקות באוויר פתוח והיא מוסמכת תקן ISO 17025 ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. שרותי החברה ללקוחותיה כוללים אפיון איכות האוויר, עמידה בתקנים ובדרישות המשרד להגנת הסביבה ורישוי עסקים.

*עבור רוב הבדיקות המוצעות יתכן ניטור רציף בזמן אמת (on-line) או חישה מרחוק בשימוש אנלייזרים מתקדמים. 

סוגי הבדיקות

מתכות

תרכובות אורגניות נדיפות וחצי נדיפות

 • VOC בשיטה TO-14A, TO-15

 • VOC בשיטה TO-17

 • PAHs בשיטה TO-13A

 • אלדהידים וקטונים בשיטה TO-11A

 • PCBs בשיטה TO-4A

 • מרקפטאנים בשיטה MASA118

 • בדיקות (Leak Detection and Repair (LDAR בשיטה EPA21

חלקיקים ואבק שוקע

 • חלקיקים, TSP, PM10 בשיטה IO 2.1

 • אבק שוקע בשיטה ASTM 1739

תרכובות אנאורגניות

 • NH3 בשיטה MASA401 

 • HCN בשיטה MASA808

 • H2S בשיטה MASA701

 • SO2 בשיטה MASA704C

 • NO2 בשיטה MASA406

דיאוקסינים ופוראנים

 • דיאוקסינים ופוראנים בשיטה TO-9A

לרשימת החומרים הנבדקים

יש לך שאלה?

bottom of page